Wymagania ISO 9001 – rola kierownictwa w zarządzaniu jakością

system zarządzania bezpieczeństwem informacji iso 27001

ISO 9001 to międzynarodowy standard określający wymagania dla stosowanych w organizacjach systemów zarządzania jakością, podkreślający istotną rolę systemowego podejścia do zarządzania firmą. Norma ta, choć dla wielu firm stosunkowo trudna do wprowadzenia, w rzeczywistości niesie za sobą mnóstwo korzyści zarówno z punktu widzenia samej firmy, jak i ze strony jej klientów i kontrahentów. Jakie są szczegółowe wymagania ISO 9001 i w jaki sposób norma wpływa na funkcjonowanie organizacji?

Wymagania normy ISO 9001

ISO 9001 to niezwykle rozbudowana struktura wymagań i ogólnie przyjętych dobrych praktyk wpływających na ogólną jakość działań organizacji w każdym aspekcie jej działalności. Wymagania te mogą dotyczyć zarówno konieczności spełnienia oczekiwań klientów i zapewniania powtarzalnego, wysokiego poziomu oferowanych produktów i usług, jak i obowiązku dbania o wysoką jakościowo pracę poszczególnych pracowników, redukowanie ryzyka związanego z jakością (i jej możliwym obniżeniem) oraz zapewniania przejrzystej dokumentacji odnośnie każdego procesu w całym łańcuchu dostaw.

To właśnie to ostatnie zagadnienie jest jednym z ciekawszych dodatków do wydanej w 2015 roku nowelizacji standardu ISO 9001. Nacisk kładziony na zarządzanie jakością w całym łańcuchu dostaw oznacza, że możliwa jest weryfikacja zasobów i produktów pozyskiwanych przez organizację w celu wyprodukowania własnego produktu końcowego. Monitoring całego procesu, w tym także kompetencji pracowników na poszczególnych etapach powstawania produktu ma ogromne znaczenie w kontekście ostatecznej jakości gwarantowanej przez organizację.

Jedną z ciekawszych grup wymagań zaproponowanych przez ISO 9001 są te dotyczące zapewniania odpowiednich zasobów koniecznych do osiągania określonego poziomu jakości i stabilności we wszystkich procesach wchodzących w skład działalności firmy. Zasoby te stanowi zarówno odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel, jak i infrastruktura czy czynniki środowiskowe mające bezpośredni wpływ na jakość podejmowanych działań czy wykonywanych produktów. Kwestia ta łączy się solidnie z koniecznością przewidywania ryzyka i przeciwdziałania jego zaistnieniu – jak wiadomo, ISO 9001 wymaga świadomości zagrożeń w każdym aspekcie działalności firmy, a jednym z ich największych źródeł jest właśnie nieodpowiednia dbałość o zasoby firmy.

Rola kierownictwa w zarządzaniu jakością

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w nowelizacji normy ISO 9001 było podkreślenie roli kierownictwa organizacji w procesie wdrażania, monitorowania i udoskonalania procesów pod kątem poprawy jakości. To właśnie ci z najwyższych szczebli hierarchii organizacji powinni być odpowiedzialni za określanie strategii pracy nad jakością oraz za zapewnienie warunków umożliwiających osiąganie określonych celów jakościowych czy biznesowych. Przede wszystkim jednak istotne jest też, by byli oni świadomi istoty stosowania ISO 9001 i nie traktowali normy jako formalnego przymusu mającego zapewnić organizacji certyfikat – standardy wyznaczone przez ISO należy traktować jak uporządkowany system udoskonalania działań firmy, a nie jako dokumentacyjny proces przewracający jej dotychczasowe zwyczaje „do góry nogami”.

Czy certyfikacja ISO 9001 jest procesem trudnym

Jeśli firma nie przywiązywała do tej pory zbyt dużej wagi do systemowego podejścia do zarządzania jakością, proces wdrażania systemu opartego o ISO 9001 może okazać się wyzwaniem, jednak dzięki odpowiedniemu podejściu i cierpliwości, osiągnięcie sukcesu nie jest niemożliwe. Norma ISO 9001 została opracowana w sposób pozwalający na zdobycie certyfikacji każdej firmie, bez względu na jej rozmiar czy obszar, w jakim działa.

Większość wymagań w niej zawartych oznacza wprowadzenie odpowiednich rozwiązań proceduralnych, które w żaden sposób nie obniżają efektywności procesów, a wręcz przeciwnie – przyczyniają się do ich ogólnej poprawy, stabilizacji i uporządkowania, dzięki czemu bardzo wysokie jakościowo produkty nie są już dziełem przypadku, a regułą do której należy aspirować.

Docelowo, ISO 9001 oznacza eliminację ryzyka, ograniczenie marnotrawstwa i skupienie na ciągłym udoskonalaniu procesów w celach niosących profit firmie, a nie wyłącznie dla utrzymania certyfikacji. Nie warto traktować certyfikatu jako ostatecznego celu wdrożenia systemu zarządzania jakością – dokument ten jest tylko nagrodą potwierdzającą faktyczne przywiązanie firmy do wysokiej jakości i dążenie do jej utrzymania poprzez przemyślaną, zbilansowaną, opartą na najlepszych praktykach rynkowych strategię rozwoju i kontroli.

Artykuł powstał dzięki współpracy z ins2outs