Usługi transportowe wyłącznie z licencją

Na terenie każdego większego miasta znajdziemy kilka firm, które prowadzą działalność w zakresie usług transportowych. Świadczą usługi transportowe skierowane zarówno do osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, małych, średnich i dużych firm. Większość małych firm świadczy usługi transportowe wyłącznie na terenie kraju. Większe firmy poza transportem krajowym oferują swoje usługi również za granicą, na terenie Unii Europejskiej i poza Unią. Oferują zarówno usługi transportu drogowego, morskiego, lotniczego. Dysponują nie tylko samochodami ciężarowymi o dużej ładowności, ale także ciągnikami siodłowymi czy naczepami.

Zaufaj tym, którzy są wiarygodni

Firmy, które chcą świadczyć usługi transportowe muszą posiadać licencje. Za otrzymaną licencję trzeba zapłacić. Aby uzyskać licencję na transport towarów wymagane jest, aby przynajmniej jedna osoba w firmie transportowej posiadała certyfikat kompetencji zawodowych. Ponadto na każdy samochód musi być odpowiednie zabezpieczenie, firma musi posiadać siedzibę i bazę pojazdów. Licencje wydawane są na określony czas. Licencja krajowa na 2 – 50 lat, międzynarodową można otrzymać na 5 lub 10 lat. Licencji nie można odstąpić. Od tej zasady obowiązują jednak wyjątki dotyczące spadkobierców. Zawsze przedsiębiorca przejmujący licencjonowaną działalność transportową musi spełniać wymogi, które są niezbędne do jej rozpoczęcia i musi posiadać zabezpieczenie finansowe i nie być karanym. Żeby móc uzyskać krajową licencję na usługi transportowe trzeba złożyć wypełniony specjalny wniosek, dowód wniesienia opłaty, certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, zaświadczenie o niekaralności i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego zabezpieczenia finansowego. W przypadku transportu ludzi przewoźnicy muszą posiadać licencję na transport drogowy.

brique_development

O licencję krajową należy ubiegać się w starostwie właściwym do siedziby firmy. W przypadku transportu międzynarodowego o licencję występuje się do ministra infrastruktury. Ponadto przewoźnik musi posiadać licencję wspólnotową. Działalność w zakresie usług transportowych osób podlega ustawie o transporcie drogowym. Na transport osób trzeba posiadać licencję, bez względu na to jak duża jest firma i czy posiada tylko jeden samochód osobowy czy także autokary. Firmy transportowe mają w swojej ofercie transport towarowy, transport na paletach, dostarczanie towarów zakupionych w sklepie czy hurtowni. Często oferują także przeprowadzki, przewóz mebli i przewóz paczek. Przy takich usługach bardzo przydatne są samochody z windą. Oprócz transportu towarów, na życzenie klienta, firmy zapewniają załadunek oraz wyładunek towaru. Usługi transportowe wykonywane są na w ustalonym terminie do wskazanego miejsca, zgodnie z ustaloną wcześniej trasą. Firmy oferują indywidualne podejście do klienta, niezawodność- dzięki wykwalifikowanemu personelowi, terminowość, gwarancję bezpieczeństwa, dzięki samochodom wyposażonym w system GPS, pozwalający na monitoring pojazdu w dowolnym momencie a także dzięki ubezpieczeniu transportowanych towarów.