Normy ISO – co to jest?

iso 27001 step by step implementation

O standardach ISO kierujących działalnością wielu firm na całym świecie słyszała już prawdopodobnie większość przedsiębiorców. Pojawiające się na rynku od 1946 roku normy mające wytyczać prawidłowe ścieżki działania w przekroju różnych obszarów zarządzania firmą stanowią dziś jeden z najlepszych wyznaczników jej wartości i gwarantują nie tylko spełnianie określonych przepisów dotyczących jakości, bezpieczeństwa czy odpowiedniego gospodarowania zasobami, ale i wykraczanie ponad nie. Oficjalnych norm ISO powstało do tej pory ponad 19 500, choć część to po prostu aktualizacje poprzednich wersji. Niemniej jednak, norm jest wiele i każdy znajdzie wśród nich jakąś dla siebie. Czym właściwie są normy ISO i dlaczego są dla przemysłu tak istotne?

ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Prawidłowym rozwinięciem akronimu ISO jest International Organization for Standardization. Choć każdy język, w tym także polski, ma własne tłumaczenie tej nazwy, przyjęło się wszędzie określać ją po prostu mianem ISO. Dlaczego? Trudno wyobrazić sobie, by organizacja zajmująca się normalizacją i standaryzowaniem różnorodnych aspektów życia nie posiadała ujednoliconej nazwy obowiązującej na całym świecie. Sama organizacja powstała w 1946 roku i oficjalnie jest agendą ONZ. ISO skupia w swoim gronie ponad 160 członków będących przedstawicielami narodowych komitetów normalizacyjnych z danego kraju, przy czym z każdego może pochodzić wyłącznie jeden przedstawiciel. To automatycznie nakreśla skalę, na jaką działa ISO – ich normy obowiązują globalnie i są uznane przez większość krajów na świecie jako wiarygodne, skuteczne zasady działania.

Normy ISO – czym właściwie są?

Choć zwykle kojarzy się przede wszystkim normy ISO dotyczące jakości, bezpieczeństwa informacji czy zarządzania środowiskowego, organizacja wydała w historii swojego istnienia niemalże 20 000 norm obejmujących swoim zasięgiem naprawdę różnorodne aspekty zarządzania organizacjami. Od bardzo szczegółowych i charakterystycznych dla konkretnej branży, do najbardziej ogólnych i możliwych do zastosowania wszędzie, normy ISO stanowią jeden z najważniejszych wyznaczników wartości przedsiębiorstwa i poświadczają o jego zrównoważonym, stabilnym systemie zarządzania opartym o międzynarodowe standardy. Oczywiście jednak normy dotyczące systemów zarządzania to tylko wycinek działalności ISO – organizacja skupia się na ogólnie pojętej normalizacji w niemalże każdej dziedzinie życia.

Co wnoszą sobą normy ISO?

Wszystkie normy ISO są standardami dobrowolnymi, choć w przypadku części z nich założenia, jakimi się kierują zostały wzięte za podstawę do stworzenia przepisów branżowych. Ich głównym zadaniem jest przynoszenie korzyści biznesowych zarówno przedsiębiorcom, jak i rządowi czy społeczeństwu ogółem, poprzez wdrażanie pewnych standardów i poziomu działań, których spełnianie oznacza robienie dla społeczeństwa i przemysłu czegoś więcej.

Według licznych obliczeń specjalistów do spraw ekonomii i handlu, normy ISO i związane z nimi dokumenty oceny zgodności mają bezpośredni wpływ na co najmniej 80% światowego handlu. Nawet Światowa Organizacja Handlu (WTO) wymaga, by jej członkowie stosowali się do norm ISO i tym samym unikali technicznych barier w postaci norm obowiązujących w konkretnych krajach. Normy ISO pozwalają na swobodną wymianę handlową pomiędzy krajami bez większych obaw o to, że produkty nie spełnią wymagań prawnych danego rynku. Ich założenia zawsze wykraczają ponad to, czego od producentów oczekuje się prawnie.

Normy ISO dają realne korzyści z standaryzowania działań przedsiębiorczych – wiele szacunkowych obliczeń pokazuje, że mogły być one bezpośrednią przyczyną wzrostu PKB w niektórych krajach, w tym na przykład Francji. Zyski firm spowodowane normami ISO nie powinny jednak dziwić – dzięki zastosowaniu się do standardów międzynarodowych, organizacje mogą pochwalić się większą wydajnością pracy i produkcji, lepszym podejmowaniem decyzji kapitałowych i zarządzaniem różnymi obszarami firmy, czy po prostu skutecznym zarządzaniem ryzykiem i umiejętnym podejmowaniem decyzji strategicznych, co w rezultacie przekłada się na sukces końcowy.

Obecnie przedsiębiorcy, którzy chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym, nie wyobrażają sobie drogi innej jak właśnie poprzez certyfikację do standardów ISO. To właśnie rozpoznawalne na całym świecie certyfikaty dają im najlepsze poświadczenie jakości i kompetencji, otwierając drogę do zysków i biznesowego sukcesu.