Ładna mozaika

W czasach internetu, gdzie mamy na co dzień do czynienia ze sztuką, ciężko jest docenićmuzea, opery czy inne. Jest mimo wszystko wielu ludzi, którzy umieją pośród aktualnego biegu za pieniędzmi, wygospodarować czas na podziwianie pierwotnego piękna. Naprzeciw przyszłym zainteresowanym wychodzi wielu artystów, którzy tworzą różne wystawy, by pokazać swoje dzieła. Do najpowszechniejszych wytworów zaliczamy, m. in.:

  • obrazy, witraże
  • mozaiki,
  • scenografie,
  • portrety,
  • inne.

Należałoby wyodrębnić mozaiki, które głównie występują w ośrodkach kultu. Takie wymyślne wykończenia przestrzeni mają różnorodną barwę i gabaryty. Ich pochodzenie datuje się na V wiek.
Koszt takiego wytworu to około kilkadziesiąt zł zależnie od wielkości witrażu.

Artykuł został napisany w konsultacji z Andrzejem Pietraszkiem – twórcą mozaik plastycznych.