Kiedy przydać się może rynek forex?

Analiza forex

Forex to w skrócie rynek walut obcych, w których rzeczywistymi aktywami są waluty. Wymiany walut dokonuje się z różnych powodów np. podróżując po świecie lub w celach handlowych.

Forex jest zabezpieczniem przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa handlowe prowadzące działalność w innych krajach są zagrożone z powodu wahań wartości waluty, kiedy mają do zakupu towary lub usługi lub sprzedaż towarów lub usług do innego kraju. W związku z tym, że rynki walutowe stanowia w pewien sposób zabezpieczenie przed ryzykiem poprzez ustalenie stawki na dany moment, po której transakcja zostanie zawarta w przyszłości. Aby to osiągnąć, przedsiębiorca może kupić lub sprzedać waluty na rynkach terminowych lub wymiany, w tym czasie bank zablokuje się w tempie, tak aby przedsiębiorca wiedział dokładnie, jaki kurs będzie go obowiązywał, a tym samym zmniejszając ryzyko dla jego firmy. W pewnym stopniu, na rynku długoterminowym mogą zostać także zaoferowane środki w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym w zależności od wielkości handlu i rzeczywistej waluty. Wymiany na rynku długoterminowym odbywają się w sposób scentralizowany i jest on mniej płynny niż rynki terminowe, które są zdecentralizowane i istnieją w takim systemie międzybankowym na całym świecie.

Forex jako Spekulacje

Ponieważ wahania między wartościami walut różnych krajów nie są stałe, i mają na to wpływ rózne czynniki podażowe i popytowe, takie jak: stopy procentowe, strumienie handlu, turystyki, siły ekonomicznej, ryzyko polityczne itp. Istnieje jednak szansa, by postawić przed ich zmianą wartości zakupu i sprzedaży jednej waluty za drugą w nadziei, że będzie można kupić waluty o zwiększonej sile, lub w walutach, które sprzedają, osłabiając jej odpowiedniki.

Analiza forex

Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką forex i wpływem poszczególnych czynników na zmiany na tymże rynku zapraszamy na stronę Forex Broker – ForexLive.pl