Do pracy na wysokości tylko z uprawnieniami

Każdy pracownik zatrudniony w firmie musi przejść wstępne badania okresowe, podczas których lekarz medycy pracy potwierdza zdolność pracownika do pracy na określonym stanowisku i wyznacza termin następnego badania okresowego. W przypadku większości stanowisk są to badania standardowe. Ale na niektórych stanowiskach wymagane są specjalistyczne badania lekarskie. Tak jest na przykład w przypadku osób zatrudnionych do wykonywania pracy na wysokościach. O pracy na wysokości mówimy, jeżeli jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości przynajmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Ale do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, bez względu na wysokość, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, jest wyposażona w jakieś inne stałe konstrukcje czy urządzenia chroniące, osobę wykonującą pracę, przed upadkiem z wysokości. Rozróżnia się pracę na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nie przewidują obowiązkowych, specjalistycznych szkoleń dla pracowników wykonujących pracę na wysokości. Ale ponieważ jest to praca szczególnie niebezpieczna to nie można do niej zatrudnić pracownika bez odpowiednich umiejętności. Specjalistyczne badania lekarskie, jakie musi przejść pracownik wykonujący pracę na wysokości określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zalicza się do nich badania ogólne, badania neurologiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne wraz z badaniem błędnika. Wady wzroku, takie krótkowzroczność i astygmatyzm, które wymagają stałego noszenia okularów, brak widzenia obuocznego, zez lub niedowidzenie, padaczka, częste zawroty głowy są przeciwwskazaniami do zatrudnienia pracownika do pracy na wysokości. Uprawnienia do pracy wysokości są ważne dwa- trzy lata a w przypadku osób po 50 roku życia muszą być wykonywane co roku.

praca_na_wysokości

Zadbaj o uprawnienia

Dla pracowników zatrudnionych na wysokościach, w ramach bezpiecznej pracy na wysokości, prowadzone są specjalistyczne szkolenia i kursy wysokościowe. W zależności od rodzaju wykonywanych prac można uczestniczyć w kursach do prac na konstrukcjach kratowych, np. przy pracy na słupach wysokiego napięcia czy wieżach GSM, kursach do prac na słupach żerdziowych, do prac na płaskich i lekko nachylonych dachach, na elewacjach budynków oraz na skośnych dachach, do prac na drzewach, kompleksowych kursach technik linowych. Każdy kurs składa się z części teoretycznej i części praktycznej, a pod koniec kursu zdaje się egzamin kwalifikacyjny ze zdobytej wiedzy praktycznej i otrzymuje świadectwo. W programie każdego kursu są przekazywane uczestnikom podstawy technik ratowniczych i autoratowniczych. Kursy, w zależności od rodzaju stanowisk trwają od kilku godzin do trzech lub czterech dni. Nasze polskie przepisy nie precyzują jasno wymogów, które należy spełnić, aby prowadzić szkolenia do pracy na wysokości. Ale na ogół prowadzą je osoby, które mają ukończone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub instruktorzy z wieloletnią praktyką w pracach wysokościowych.