Czym jest postępowanie upadłościowe

upadłość wrocław

Upadłość jest procesem, którego celem jest całkowite lub częściowe umorzenie długów konsumenta, czyli osobę fizyczną. Nowe przepisy, które panują od 2014 roku, umożliwiają całkowitego pozbycia się długu.

Oferta kancelarii adwokackiej

Dobra kancelaria adwokacka zaoferuje nam usługi polegające na oddłużeniu osób fizycznych z różnorodnych zobowiązań finansowych. Wszystkie osoby, które mają większy problem ze spłatą kredytów i pożyczek, mogą liczyć na pomoc adwokatów. Oferta kancelarii jest kierowana do każdej osoby fizycznej, która popadła w zadłużenie. Pomoc oferowana jest więc osobom, które:

  • Są osobami fizycznymi i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej,
  • Są konsumentami, wobec których przez ostatnie 10 lat nie było przeprowadzane postępowanie upadłościowe,
  • Nie mają możliwości na uregulowanie swoich długów.

Wiele jest osób, które poprzednio korzystały z usług firm zajmujących się oddłużaniem, jednak bez powodzenia. Tego typu usługa, którą oferuje kancelaria adwokacka, jest całkowicie bezpieczna.

Zebranie dokumentacji

Posiadanie odpowiednich dokumentów jest kluczem do rozpoczęcia postępowania. Adwokaci określą, jakie dokumenty są wymagane do przeprowadzenia takiego postępowania i pomogą nam je zebrać. W każdym przypadku, wymagane są nieco inne dokumenty. Dodatkowo, adwokat pomoże nam wypełnić dokumenty we właściwy sposób. Dla osób, które nie mają rozległej wiedzy prawniczej, zajęcie się tym osobiście, może być bardzo trudne. Adwokat, poprzez określenie typu potrzebnych dokumentów, pomoc w zebraniu i wypełnieniu ich, znacznie przyspiesza cały proces.

Posiadając wszelkie potrzebne dokumenty, adwokat pomaga nam złożyć wniosek o upadłość. Wniosek taki zostaje złożony do odpowiedniego organu. Następnie, sąd wyznacza pierwszy termin rozprawy.

Warto jednak pamiętać, że aby sąd przychylił się do naszej decyzji, w dokumentach należy również zawrzeć stosowny argument. Zadłużenie nie może powstać z naszej winy. Różne są sytuacje, w jakich może dojść do niewypłacalności. Jednak by uzyskać zgodę sądu na oddłużenie konsumenta, niewypłacalność musi być skutkiem przyczyn zewnętrznych.

Cechy dobrej kancelarii

Wybierając odpowiednią kancelarię, należy zapoznać się z zakresem jej działania oraz z opiniami wystawionymi przez dawnych klientów. Na stronie internetowej kancelarii, widnieją opinie dotyczące przeprowadzenia konkretnych usług, w tym i postępowania upadłościowego. Klienci mogą wystawiać oceny, tym samym potwierdzając wiarygodność firmy.

Jakość usług zapewni nam jedynie dobra kancelaria adwokacka.

Przebieg postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe, podobnie jak wiele innych spraw, trwa dość długo. Poza tym, aż do zakończenia takiej sprawy, nie będziemy mieli pewności o decyzji sądu. W trakcie całego postępowania, jesteśmy reprezentowani przez doświadczonego adwokata.

Jest to rodzaj sprawy, który należy do szczególnie trudnych. Rolą adwokatów jest zebranie pełnej dokumentacji i dokładne sprawdzenie przyczyny powstania długu. Trzeba dodać, że czasami bardzo trudno jest dojść, czy zadłużenie faktycznie nie powstało z winy klienta.

Oferta dobrej kancelarii adwokackiej umożliwi nam pozbyć się wszelkich długów. Wiedza, doświadczenie oraz umiejętności adwokatów, pomogą dokładnie przeprowadzić wszelkie czynności. Zespół adwokatów zagwarantuje nam skuteczność swoich działań. Ponadto, po zakończeniu postępowania, kancelaria oferuje swoją pomoc wszystkim konsumentom.

Pierwsza rozprawa sądowa polega tylko na przesłuchaniu klienta. Jej przebieg jest więc szybki. Podczas rozprawy nie przesłuchuje więc bowiem żadnych świadków. Oprócz tego, zadaniem sądu jest zbadanie wniosku oraz ustalenie, czy nasze argumenty znajdują pokrycie. Rozprawa kończy się wydaniem właściwego orzeczenia.